Flagship Perak Sejahtera

18 Program Flagship

Pemangkin untuk mencapai Agenda Perak Sejahtera 2030, ianya dapat memberi nilai tambah dan menjadi hala tuju kepada projek keutamaan yang akan diterajui oleh agensi negeri dan persekutuan

1
Lembah Bakul Makanan Malaysia (Sekuriti Makanan)
1) Hab Daging Halal Antarabangsa
2) Perak International Agro Fest
3) Hab Agropelancongan
4) Akademi Sekuriti Makanan


Peneraju:

Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak (PPPNP), Jabatan Pertanian, Jabatan Veterinar, Jabatan Perikanan dan MARDI

2
Perumahan Sejahtera

Peneraju: 

Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri, Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak (LPHP), Perbadanan Menteri Besar Perak (MB Inc.), Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk)

1) Program RMR Perakku Prihatin

Peneraju:

Yayasan Perak3
Perlombongan Bertanggungjawab

1) Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Mineral (Centre of Excellence for Mineral Research)

Peneraju: 
Perbadanan Menteri Besar Perak (MB Inc.)

2) Peneraju Nilai Rantaian Mineral Rantau Asia

Peneraju:

Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk)

4
Koridor TVET Malaysia

1) Majlis TVET Perak

Peneraju: 
Pusat Aspirasi Anak Perak (PASAK), Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk) dan Institut Darul Ridzuan (IDR)

2) Konsortium Pembangunan  Kemahiran Profesional

Peneraju: 
Pusat Aspirasi Anak Perak (PASAK), Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk) dan Institut Darul Ridzuan (IDR)

3) Latihan Modular Pacuan Industri

Peneraju: 
Pusat Aspirasi Anak Perak (PASAK)

5
Program Pembolehdayaan Modal Insan & Pembelajaran Sepanjang Hayat

1) 1 Warga 1 Skil

Peneraju:

Pusat Aspirasi Anak Perak (PASAK) dan Sekretariat Pembangunan Wanita dan Masyarakat (SPW)

2) 1 Keluarga 1 Ijazah

Peneraju:

Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Sekretariat Pembangunan Wanita dan Masyarakat (SPW) dan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPk)

3) 1 Keluarga 1 Usahawan

Peneraju:

Sekretariat Usahawan Negeri Perak (STeP), Sekretariat Pembangunan Wanita dan Masyarakat (SPW), Yayasan Perak dan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPk)

4) 1 Daerah 1 Aktiviti Ekonomi

Peneraju:

Sekretariat Usahawan Negeri Perak (STeP), Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, Jabatan Veterinar, Pejabat Daerah dan Tanah, Tourism Perak dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)

5) 1 DUN 1 Pusat Ekonomi Digital (PEDi)

Peneraju:

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM)

6) Tabung Simpanan Pendidikan Anak Perak (TASPEN)

Peneraju:

Yayasan Perak

7) Biasiswa YAB Menteri Besar

Peneraju:

Yayasan Perak

8) Insentif Siswa Yayasan Perak (INSIS YP)

Peneraju:

Yayasan Perak6
Membasmi Miskin Tegar 2025
1) Program Rintis Program Pembasmian Kemiskinan Tegar Keluarga Malaysia (BMTKM)
  • Kampung Kuak Luar, Hulu Perak;
  • Perkampungan Orang Asli Kabel, RPS Banun, Hulu Perak;
  • Kampung Batu 3 Segari, Manjung;
  • Kampung Batu 14, Kerian; dan
  • Perkampungan Orang Asli Pos Musuh LZ, Batang Padang.


Peneraju
:

Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Unit Perancang Ekonomi (EPU), Yayasan Perak dan Pejabat Daerah dan Tanah

2) Program Pinjaman Tabung Usahawan

Peneraju:

Yayasan Perak  dan Sekretariat Usahawan Negeri Perak (STeP)

3)  Kotak Makanan Yayasan Perak

Peneraju:

Yayasan Perak

7
Program Menyantuni Golongan Rentan

1) Aged-Friendly City 

Peneraju:
Majlis Perbandaran Taiping (MPT), World Health Organization (WHO) dan Majlis Bandaraya Ipoh (MBI)

 
2) Program Sanjung
  • Cadangan pemberian insentif baucar kepada ibu bapa sebagai galakan keluarga berbelanja dalam negeri.


Peneraju
Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk)

4) Data Wanita, OKU, Warga Tua
5) Program Kepimpinan dan Ikhtisas Wanita
  • Untuk memperkasa dan membangunkan keupayaan wanita sebagai sumber insan penting dalampembangunan keluarga dan masyarakat dalam negeri Perak.

Peneraju
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat,  Sekretariat Pembangunan Wanita dan Masyarakat (SPW) dan Institut Darul Ridzuan (IDR)

 

8
Agenda Perak Sihat Sejahtera
1) Sejahtera Fizikal
  • Program sukan dan kecergasan fizikal

Peneraju
Jabatan Kesihatan Negeri Perak, Majlis Sukan Negeri (MSN), Jabatan Belia dan Sukan (JBS) dan Tourism Perak

2) Sejahtera Minda

  • Program Kemahiran First Aid dalam Mengendalikan Krisis Kesejahteraan Minda dan program ToTKesejahteraan Minda dan Skuad Sejahtera Minda

Peneraju
Hospital Bahagia Ulu Kinta, Jabatan Pendidikan Negeri dan Institut Darul Ridzuan (IDR)

9
Program Mesra Pelabur

1) Build to Suit for Client Requirements

Peneraju
Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk)

2) PELANCAR – Taskforce Pengurusan Projek Berkepentingan Negeri

Peneraju

Unit Perancang Ekonomi Negeri Perak (UPEN), Institut Darul Ridzuan (IDR), InvestPerak, Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk) dan Pihak Berkuasa Tempatan

3) GLC Excel Programme
  • Pemerkasaaan anak syarikat kerajaan negeri sebagai pemudah cara dalam melonjakkan pertumbuhanekonomi bersama-sama sektor swasta


Peneraju
Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk), Unit Perancang Ekonomi Negeri Perak (UPEN) dan Institut DarulRidzuan (IDR)

4) Pemerkasaan Keberkesanan Tadbir Urus Anak Syarikat Kerajaan Negeri

Peneraju
Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk), Invest Perak, Institut Darul Ridzuan (IDR), Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)

10
Ekonomi Pengalaman

1) Koridor Pelancongan Diraja Global (Global Royal Tourism)

 
Peneraju:

Tourism Perak dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

2) Pelancongan Peradaban dan Kesejahteraan Nusantara

Peneraju
Tourism Perak, Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk), Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak (PPPNP) dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

3) Pusat Kecemerlangan Penyelidikan  Biodiversiti dan Ekonomi Pengalaman Royal Belum (Royal Belum Centre of  Excellence  for Biodiversity and Experiential Economy Research)

Peneraju
Perbadanan Taman Negeri Perak

4) Semarak Warisan

Peneraju:

Tourism Perak, People of Remarkable Talents (P.O.R.T) dan Institut Darul Ridzuan (IDR)

5) Pelancongan Pesisir Sungai

Peneraju:

Pihak Berkuasa Tempatan di sepanjang Sungai Perak

6) Lenggong Geopark

Peneraju:

Pejabat Daerah dan Tanah, Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) dan Perbadanan Taman Negeri Perak

7) Kinta Geopark

Peneraju:

Pejabat Daerah dan Tanah, Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) dan Perbadanan Taman Negeri Perak

11
Ekonomi Digital Negeri Perak
1) Hala Tuju Ekonomi Digital Negeri Perak
 
Peneraju
Peneraju Kemajuan Negeri Perak (PKNPk) dan Digital Perak

2) Konsortium Pembangunan Pakar Ekonomi Digital


Peneraju
Pusat Aspirasi Anak Perak (PASAK) dan Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk)

3) Pusat Kecemerlangan Analitis Data Raya


Peneraju
Institut Darul Ridzuan (IDR)

4) Karnival Pendigitalan Pendidikan
 

Peneraju
Jabatan Pendidikan Negeri, Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk) dan Institut Darul Ridzuan(IDR)

5)  Akademi E-Sukan
 

Peneraju
Jabatan Belia dan Sukan Negeri (JBS), Majlis Sukan Negeri (MSN) dan Institut Darul Ridzuan (IDR)

 
12
Sumber Air dan Sumber Tenaga Boleh Baharu
1) Badan Kawal Selia Air


Peneraju
Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dan Lembaga Air Perak (LAP)

2) Agenda Teknologi Hijau (Solar dan Hidro)


Peneraju
Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk) dan MajuPerak

13
Hab Maritim & Pelabuhan Nusantara
1) Pelabuhan LUMUT (LUMUT Port)

Peneraju
Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk)

2) Terminal Kargo Ipoh (Ipoh Cargo Terminal)

Peneraju
Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk)

3) Border Town Gateway Hulu Perak

Peneraju
Unit Perancang Ekonomi Negeri Perak (UPEN)

14
Pusat Kecemerlangan Balai Cerap Negara


Peneraju
Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPk) dan Unit Perancang Ekonomi Negeri Perak (UPEN)

15
Ipoh Bandar Ekonomi Donat 2027


Peneraju
Unit Perancang Ekonomi Negeri Perak (UPEN), Majlis Bandaraya Ipoh (MBI) dan Institut Darul Ridzuan (IDR)

16
SMART Perak

1) SMART City Ipoh 2030

Peneraju
Majlis Bandaraya Ipoh (MBI)

2) Perbadanan Teknologi Hijau Perak

Peneraju
Unit Perancang Ekonomi Negeri Perak (UPEN), Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPk) dan Majlis Bandaraya Ipoh (MBI)

17
Komuniti Perak Sejahtera
1) Komuniti Rukun Tetangga


Peneraju
Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN)

2) Skuad Perak Sejahtera


Peneraju

Unit Komunikasi Strategik Negeri Perak dan Institut Darul Ridzuan (IDR)

3)  Celik Negara

Peneraju
Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN), Jabatan Belia dan Sukan (JBS) dan Institut Darul Ridzuan(IDR)

18
Santuni Orang Asli
1) Kampung Angkat


Peneraju
Anak Syarikat Kerajaan Negeri, Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA), Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) dan Unit Perancang Ekonomi Negeri Perak (UPEN)